Thẻ: David Kipping

CÔNG NGHỆ

Chế tạo áo giáp "siêu anh hùng" linh hoạt lấy cảm hứng...

Nghiên cứu của các nhà nghiên cứu đã xuất hiện trong một ấn bản gần đây của tạp chí Acta Materialia.