Thẻ: Giáo sư Silvano P. Colombano

KHOA HỌC VÀ VŨ TRỤ

Công bố ảnh chụp khí quyển Mặt Trời từ khoảng cách gần...

Tàu thăm dò của NASA chụp lại vành nhật hoa, hay lớp khí quyển ngoài của Mặt Trời, từ cách xa 27,2 triệu km.