Khuyến cáo

Nội dung của Website

Passionatemw.info chỉ cung cấp cho mục đích giải trí, thông tin chung, thảo luận và nghiên cứu. Website không thay thế lời khuyên chuyên môn. Passionatemw.info không đại diện và đảm bảo về tính chính xác, trung thực, đầy đủ và chất lượng của bất kỳ nội dung nào được xuất bản bởi Passionatemw.info. Nội dung của Website bao gồm các bài viết về Passionate MW (ví dụ như một phần ẩn của Internet có chứa nội dung không được công khai và không thể truy cập qua các trình duyệt Internet thông thường).

Trách nhiệm hữu hạn

Passionatemw.info từ chối mọi trách nhiệm pháp lý đối với các hành động được thực hiện hoặc không thực hiện trên cơ sở nội dung của Website. Website được cung cấp trên cơ sở "AS IS", không có bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào, thể hiện hay ngụ ý. Trong bất kỳ trường hợp nào, Passionatemw.info sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, đặc biệt, ngẫu nhiên hoặc hậu quả do việc sử dụng, lạm dụng hoặc không có khả năng sử dụng nội dung của Website, ngay cả khi Passionatemw.info đã được thông báo về khả năng thiệt hại. Bạn thừa nhận rằng bạn sẽ sử dụng Website này chỉ vì rủi ro của bạn.

Vi phạm pháp luật

Passionatemw.info thực hiện các bước hợp lý để ngăn chặn bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào liên quan đến nội dung của Website, bao gồm cả ý kiến ​​đóng góp của người sử dụng Website ("Nội dung do người dùng tạo"). Mặc dù Passionatemw.info không có nghĩa vụ giám sát thông tin bên ngoài và nội dung do người dùng tạo trên Website, Passionatemw.info sẽ cố gắng hợp lý để theo dõi nội dung của Website và nội dung do người dùng tạo. Ngay khi Passionatemw.info nhận thức được một hành vi vi phạm cụ thể, Passionatemw.info sẽ ngay lập tức xóa nội dung của Website hoặc nội dung do người dùng tạo.

Trích dẫn 

Tất cả các trích dẫn đặc trưng trên Website sẽ vẫn là trách nhiệm duy nhất của nhà sản xuất và Passionatemw.info sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với họ.

Nội dung do Người dùng tạo

Tất cả nội dung do người dùng tạo, bao gồm nhận xét, do người sử dụng Website gửi bằng văn bản hoặc bằng bất kỳ cách nào khác sẽ vẫn là trách nhiệm duy nhất của người sử dụng xuất bản nội dung đó.

Tài liệu quảng cáo

Các tài liệu quảng cáo được cung cấp trên Website sẽ vẫn là trách nhiệm duy nhất của các nhà quảng cáo. Trong phạm vi pháp luật cho phép, Passionatemw.info không chịu trách nhiệm về nội dung và độ tin cậy của các tài liệu quảng cáo được đưa lên Website.

Liện kết ngoại

Nội dung của Website và nội dung do người dùng tạo có thể chứa liên kết bên ngoài đến Website thuộc sở hữu của bên thứ ba. Vì nội dung của Website bên thứ ba không thuộc quyền kiểm soát của Passionatemw.info, Passionatemw.info không chịu trách nhiệm về nội dung của các Website đó. Các nhà cung cấp các Website được liên kết chịu trách nhiệm về nội dung và tính chính xác của thông tin được cung cấp trong các Website đó. Vào thời điểm các liên kết được đặt trên Website, không có hành vi vi phạm pháp luật đã được công nhận cho Passionatemw.info. Trong trường hợp Passionatemw.info nhận thức được bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật đối với một Website được liên kết, Passionatemw.info sẽ loại bỏ các liên kết trong câu hỏi càng sớm càng tốt.

Bản quyền

Các sản phẩm có bản quyền của bên thứ ba có trên Website (ví dụ: tên công ty, sản phẩm, biểu tượng, nhãn hiệu và bất kỳ tài sản sở hữu trí tuệ khác) là tài sản của chủ sở hữu ban đầu chứ không phải Passionatemw.info.

Sửa đổi

Nội dung của "Khuyến cáo" này có thể được sửa đổi theo thời gian. Hãy thường xuyên xem lại "Khuyến cáo" này để nhận thức được những sửa đổi mới.

Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có thắc mắc hoặc nhận xét về "Khuyến cáo" từ chối trách nhiệm này, vui lòng liên hệ với Passionatemw.info bằng cách viết Email tới: [email protected]

Sửa đổi lần cuối. 

Từ chối trách nhiệm này đã được sửa đổi cuối cùng vào ngày 10 tháng 10 năm 2018.